ޔޫރަޕު

ލަންޑަނުގައި މުޒާހަރާކުރަމުންދާ މީހުން ބޭންކުތަކާ ދެކޮޅުކަން ހާމަކުރުމަށް ކޭމްޕްކޮށްފި

ބުރުގާގެ ސަބަބުން ސްޕޭންގެ އަންހެން ކުއްޖަކު ސްކޫލުން ވަކިކޮށްފި

މިސްކިތެއް ބަންދުކުރަން އުޅޭތީ ޓިއުނީޝިޔާގައި މުޒާހަރާ ކުރަނީ

މަޝްހޫރު ދާޢީ ޝައިޚް ޢަބްދުއްރަޙީމް ގްރީންގެ ބައްޕާފުޅު އިސްލާމްވިތާ 10 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިޔާވެއްޖެ

ޖަރުމަންގެ 17 އަހަރުގެ ފިރިހެން ކުއްޖަކު 5 އަހަރު ވަންދެން ޖަންގަލީގައި ދިރިއުޅުމަށް ފަހު ބޭރަށް ނުކުމެއްޖެ.

ބެލްޖިއަމްގައި އިސްލާމީ ޝަރީޢާ ކޯޓެއް ހުޅުވައިފި!

ބުރުގާ މަނާކުރުމަށް ފަހު، މަގުމަތީގައި ނަމާދު ކުރުން ވެސް ފްރާންސްގައި މަނާކޮށްފި

ޑެންމާކުގެ އެންމެ ބޮޑު އިދިކޮޅު ޕާޓީ އިން ފަލަސްޠީން ދަޢުލަތެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަތުމަށް ތާޢީދުކޮށްފި

އިގިރޭސިވިލާތުގެ ކްރިސްޓިއަން ފައްޅިތަކުގައި ޖިންސީ ބަދުއަޚްލާޤީ އަމަލުތައް ދެގުނައަށް އިތުރުވެއްޖެ:

ޢިގިރޭސިވިލާތުގެ 20 އަހަރުގެ ޒުވާނަކު މާގިނަ އިރު ވީޑިޔޯ ގޭމް ކުޅުމުގެ ސަބަބުން މަރުވެއްޖެ

ތިމާ ފޭހުނު އިލޮށި ތިމާގެ ލޮލަށް : އިނގިރޭސިވިލާތުގައި މުޒާހަރާކުރާ މީހުން ފޭސްބުކާއި ޓްވިޓަރ ބޭނުންކުރުން މަނާކުރެވޭތޯ އުޅެނީ!

ޑްރަގް އޮވަރ ޑޯޒް ވެގެން މިދިޔަ މަހު މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނުނު އިނގިރޭސި ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އެމީ ހައުސްގެ ފޮޓޯ ބޭނުން ކޮށްގެން ކޮކޭން ވިއްކަނީ

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ރައްޔިތުން ‘ރަތަށް’

މޫނު ބުރުގާ އަޅައިގެން ނޫޅެވޭ ގޮތަށް އިޓަލީން ބިލެއް ފާސްކުރަނީ.