ޔޫރަޕު

އިސްލާމްދީނަށް ފުރައްސާރަ ކޮށް ހަދާފައިވާ ފިލްމް ޔޫޓިއުބް އިން ނެގުމަށް ބްރެޒިލްގެ ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފި

ތުރުކީގެ ރައީސް އުރުދުގާންއަކީ ޤައުމަށް ޚިޔާނާތްތެރިވި މީހެއް ކަމަށް އިދިކޮޅު ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގޮވާލާއިފި

ނަބިއްޔާ މުޙަންމަދު ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމްގެ ކާރޓޫން ކުރެހުމުން އެކަމާ ދެކޮޅުހަދައި މުޒާހަރާކުރުން ފްރާންސް ގައި މަނާކޮށްފި

ސައުތުއޭމްޕްޓަންގެ މިސްކިތްތަކަށް ބޮމުގެ ހަމަލާތައް ދޭނެކަމަށްބުނި މީހަކަށް ހުކުމްކޮށްފި

އިސްލާމީ އުއްމަތް ޙިލާފާއެއްގެ ނިވަލުގައި… (1)

އިގިރޭސިވިލާތުގެ މިސްކިތެއްގެ ހުރުމަތް ކަނޑާލި މައްސަލައެއްގައި ކުރީގެ ފުލުހެއް ހައްޔަރުކޮށްފި

މުސްލިމު ޑްރައިވަރަކު ނަމާދުކުރަނިކޮށް އޭނަގެ ޓެކްސީގައި ބަޔަކު ރޯކޮށްލައިފި

ސަރބިއާގެ ބޮޑުވަޒީރަކަށް މިލޮސޮވިޗްގެ ކުރީގެ ތަރުޖަމާނު އައްޔަނުކޮށްފި

ޕެރިސްގެ އީފެލް ޓަވަރުގައި ސީރިޔާގެ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުގެ ދިދަ ނަގައިފި

ފްރާންސްގެ ފުޓުބޯޅަ ފެޑެރެޝަނުން ކުޅުންތެރިން ބުރުގާ އެޅުން މަނާކޮށްފި

ސްޓަރސްގެ ފޮޓޯގްރާފަރަކު މާބަނޑު މުސްލިމް އަންހެނަކަށް ހަމަލާދިން މައްސަލައެއް ކޯޓަށް ވައްދައިފި

ސަރކޯޒީގެ ގެ ފުލުހުން ބަލައި ފާސްކޮށްފި

ސްވިސް ޕީޕަލްސް ޕާޓީގެ މުލަރ އެޤައުމުގެ މިސްކިތްތައް ސުންނާފަތިކޮށްލުމަށް ގޮވާލައިފި

ޔޫރޯ-2012 އާއި ދެކޮޅަށް ޔޫރޯ ބާއްވާ ޕޮލެންޑްގައި އެތައްސަތޭކަ މީހުން މުޒާހަރާ ކޮށްފި