ޔޫރަޕު

ބީބީސީ ވެބްސައިޓްގައި ‘ސުކޫލުތަކުގައި މޫނުބުރުގާ އަޅަން ފެނޭތޯ؟’ ބެލުމަށް ޕޯލްއެއް ހުޅުވާލައިފި

އައިސްލޭންޑްގައި އަލިފާން ފަރުބަދައެއް ގޮވައިފި

އިޒްރޭލުގެ ޒަމާންވީ ރަހުމަތްތެރިޔާ އިޒްރޭލަށް ބަހުގެ ހަމަލާއެއް ދީފި

ބެލްޖިއަމްގައި ‘މޫނު ބުރުގާ’ އެޅުން މަނާކޮށްފި

17 އަހަރު ކުރިން ގެއްލިގެން ހޯދަންފެށި ކުއްޖަކު އިޓަލީގެ ފައްޅިއެއްގެ ފުރާޅުމަތިން ފެނިއްޖެ

ތުރުކީގެ އިރުދެކުނު ސަރަހައްދަކަށް މިއަދު ބާރުގަދަ ބިންހެލުމެއް އަތުވެއްޖެއެވެ.

އީރާނަށް އަދަބު ދިނުމަށް އެމެރިކާކުރާ ކެމްޕޭނަށް ބްރެޒިލް ހަރުކަށިކަމާއެކު ދެކޮޅުހަދައިފި.

ހަމާސްގެ ލީޑަރެއް ޝަހީދުކޮށްލިކަމުގެ ތުހުމަތު އިނގިރޭސިންވެސް އަޅުވަނީ އިޒްރޭލުގެ ބޮލުގައި

އިނގިރޭސިވިލާތު ޕްރައިމަރީ ސުކޫލެއްގެ ކުދިން ވެލައިންޓައިންސް ޑޭ ފާހަގަ ނުކުރެވޭތީ ހިތްހަމަނުޖެހިފައި

އަފްޢާނިސްތާން ހަނގުރާމައިގައި މަރުވި އިނގިރޭސި ސިފައިންގެ އަދަދު 256 އަށް އަރައިފި!

އިޓަލީގައި ބުރުގާ އެޅުން ގިނަވާތީ ބުރުގާ އެޅުން މަނާކުރަނީ

ކްރިސްޓިޔަން ދީނުގެ އެހެނިހެން ފައްޅިތަކުގައިވެސް ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރުމަކީ ޢާއްމުކަމެއް: ވެޓިކަން

ބުރުގާއަށް މަރުހަބާއެއް ނުކިޔާނަން. – ޑެންމާކު ސަރުކާރު

ޔޫރަޕްގެ ޒުވާނުން ‘އޮޔާދަނީ’ – ދިރާސާ