ޔޫރަޕު

އޯޓިސްޓިކް ކުއްޖަކަށް އަނިޔާ ކުރާ މަންޒަރު ދައްކައިދޭ ވީޑިއޯއެއް އާންމުވެއްޖެ

އިއްޔެގެ ހަމަލާތަކަށްފަހު މިއަދުވެސް ފްރާންސްގައި ބަޑީގެ ހަމަލާތައް ބަދަލުކޮށްފި

ސްވިޑްންގައި މިސްކިތްތަކަށް ހަމަލާދިނުމާ ދެކޮޅަށް މުޒާހަރާކުރަނީ

ސްވިޑްންގައި ކްރިސްމަސް ދުވަހު މިސްކިތެއްގައި ހުޅުޖަހައިފި

ފްރާންސްގެ 930 ރައްޔިތަކު އިރާޤު އަދި ސޫރިޔާގައި ޖިހާދުގައި ބައިވެރިވަމުންދޭ: ދާޚިލީ ވަޒީރު

ފަހެ ތިބާ އެ ޤުރުއާނަކީ ތިބާގެ “ބެސްޓް ފްރެންޑް” އަށް ހަދަންވީ ވަގުތު ނުޖެހޭ ހެއްޔެވެ؟

އަލް ޤައްސާމް ބްރިގޭޑްސް އާއި ޒަޔަނިސްޓް އަސްކަރިއްޔާއަށް އަވަސް ކަޅިއެއް!

ތުރުކީއަށް ފަރުވާއަށް ގެނައި ޣައްޒާގެ ޒަހަމުވެފައިވާ މީހުންނަށް ޢުރުދުޣާން ޒިޔާރަތް ކުރައްވައި ހާލުބައްލަވައިފި

އެއްބުރުން ތުރުކީގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބު ޢުރުދުޣާން ކާމިޔާބު ކުރައްވައިފި

ތުރުކީގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2014: ޢުރުދުޣާން ކާމިޔާބު ކުރައްވައިފި

ވޯލްޑް ކަޕާ ދިމާކޮށް ބުރެޒިލްގައި 250000 މުސްޙަފު ބަހަނީ

ބުރުގާއަޅާ މީހުންނަށް ޝޭމްޕޫ ކުންފުނިތަކުން އަމާޒު ހިފައިފި

ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަންގެ ބައްދަލުވުމަށް ރަޝިއާގެ ފަރާތުން ސްނޯޑަން

ތުރުކީގެ އިންތިޚާބު މުޅި އިސްލާމީ ދުނިޔެއާއި ގުޅެނީ ކީއްވެ؟