އޭޝިއާ

އިނގިރޭސިން ފޭރިގަނެގެން ގެންދިޔަ ޖަވާހިރު އަނބުރާ ދިނުމަށް އިންޑިޔާއިން އެދިއްޖެ

ފަލަސްޠީނުގެ އިރުމަތީ އައްސޭރީގެ ރަށަކުން ފަލަސްޠީނުގެ ރައްޔިތުން ނެރެލައިފި

އިންޑިއާގައި ޒުވާން އަންހެން ކުއްޖަކު ރޭޕްކުރި މައްސަލަ ހޫނިވެފައި ވަނިކޮށް އަނެއްކާ ވެސް ބަހަކަށް އެރި އަންހެނަކު ރޭޕްކޮށްފި

ރޮހިންގްޔާ 500 އެއްހާ މުސްލިމުން ފަތާފަ މެލޭޝިޔާއަށް އަރައިފި

މިއަދު ދުނިޔެ ނިމޭ ދުވަސްކަމަށްބުނާ ގިނަ ބަޔަކު ޗައިނާގެ ސަރުކާރުން ހައްޔަރު ކޮށްފި

ދުނިޔޭގެ އެންމެ އަގުބޮޑު ގެ!

އަންހެނެއްގެ އިތްފަތް ފޭރިގައިން މައްސަލައެއްގައި އިންޑިޔާގެ ރައްޔިތުން މަގުތަކަށް

އަހަރަމެން ހައިރާންވާންޖެހޭހާ ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުންގެ ގަޔަށް ބަޑިޖެހިން، އެކަމަކު އަހަރެންނަށް އެނގިގެން އެއްވެސް މީހަކީ ބިރެއް ކަމަކަށް ސާބިތުވެފައެއް ނުވޭ: މެކް ކްރިސްޓަލް

ބަނގްލަދޭޝް ގެ ފުލުހުން ރޮހިންގްޔާގެ 5 މުސްލިމުން ހައްޔަރުކޮށްފި

ރޮހިންގްޔާގެ މުސްލިމުންނާއެކު ދަތުރުކުރި އުޅަނދެއް ބަންޑުންވެއްޖެ

މިޔަންމާގައި ހިނގާދިޔަ ހަމަނުޖެހުން ތަކުގައި 67 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން މަރުވެއްޖެ

ހުރިހާ ޞައްޙަ ޙަދީޘްފުޅުތަކެއް އެއްވޮލިއުމަކަށް ޖަމާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

އަފްގާނިސތާނުގައި މަރުވި އެމެރިކާގެ ސިފައިންގެ އަދަދު 2000 އަށް އަރައިފި

އިސްލާމްދީނާއި ދެކޮޅަށް ފިލްމު ހެދި މީހާގެ ބޮލަށް 100,000ޑޮލަރު