އޭޝިއާ

ވޯލްޑް ކަޕާ ދިމާކޮށް ބުރެޒިލްގައި 250000 މުސްޙަފު ބަހަނީ

ސެލްފީއެއް ނަގަން އުޅެނިކޮށް ރޭލެއްގައި ޖެހި 15 އަހަރުގެ ކުއްޖަކު މަރުވެއްޖެ

ގެއްލުނު މެލޭޝިޔާ ބޯޓުން ދަތުރު ކުރި އެކަމަކު ދަތުރު ނުކުރާ ފަސިންޖަރެއްގެ މައްސަލަ ފެންމަތި ވެއްޖެ

މެލޭޝިޔާގެ ބޯޓު ކަނޑަށް ވެއްޓުނު މަންޒަރު ވިއެޓްނާމްގެ ދިފާޢީ ރާޑަރަކަށް ވަނީ އަރާފަ: ވިއެޓްނާމް

ޤަބީލާގެ އާދަކާދައާއި ޚިލާފުވުމުން 20 އަހަރުގެ އަންހެނަކު “ރޭޕް” ކުރުމަށް ހުކުމްކޮށްފި

އިންޑިއާގެ ހިއުމަން ރިސޯސް މިނިސްޓަރުގެ އަންހެނުން މަރުވީ ޑްރަގް އޯވަޑޯޒްވެގެން: ރިޕޯޓް

އިންޑިޔާގައި 16 އަހަރުގެ އަންހެނަކު ރޭޕްކުރި ފަސް ފުލުހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ޙަޔާތުގައި ލިބޭނެ އެންމެ ބޮޑު ކާމިޔާބަކީ ޝަހީދެއްގެ ގޮތުގައި މަރުވުން: ޝަހީދު ޝައިޚް ޢަބްދުލް ޤާދިރު

ޑްރޯން ޙަމަލާއެއްގައި އަފްޣާނިސްތާނުން 5 މީހުން މަރުވެއްޖެ

ބަޑީގެ ހަމަލާއެއްގައި ނާސިރުއްދީން ހައްޤާނީ އަވަހާރަކޮށްލައިފި

ޕާކިސްތާނުގެ މުޙައްދިޘް ޝެއިޚް ޒުބައިރު ޢަލީ ޒައީ އަވަހާރަވެއްޖެ

ޑްރޯން ހަމަލާއެއްގައި ހަކީމުﷲ މަހްސޫދު މަރާލައިފި

ދިއްލީގެ ރޭޕް ކޭހުގައި ކުށްސާބިތުވި ހަތަރު މީހުންގެ މައްޗަށް މަރުގެ ޙުކުމް އިއްވައިފި

ދިއްލީ ރޭޕް – ދަޢުވާ ލިބޭ މީހުންގެ މައްޗަށް ޙުކުމް