އަރަބިދުނިޔެ

ލަދުވެތި ނާކާމިޔާބާއި އެކު ޔަހޫދީންގެ ސަފުތަކުގައި ރެނދުލައިފި

އިޒްރޭލުގެ އުފެއްދުންތައް ބޮއިިކޮޓް ކުރާތީ ޔަހޫދީންގެ މައިބަދަ ބިނދެނީ

އެމެރިކާއިން އިޒްރޭލަށް ދޭގޮތަށް ޢަރަބިން ޙަމާސްއަށް ހަތިޔާރާއި ފައިސާ ދޭނަމަ މަންޒަރު އޮތީހީ އެކޮޅުކޮޅުން

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑެތި ޤާތިލުން އަރާމުގައި ހުދު ފޭރާމުގައި !

ކުޑަކުދިން މަރަން ތާއީދެއް ނުކުރަން، އެކަމަކު އެކުދިން މަރާނެ ހަތިޔާރު ދެން

ޒަޔަނިސްޓުން ޝަހީދުކޮށްލި މާބަނޑު މީހާގެ ބަނޑުން ނެގި ކުއްޖާ ނިޔާވެއްޖެ

ހޮސްޕިޓަލަކަށް ޙަމަލާދީ ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ކުޑަކުދިން މަރާލުމަށްފަހު ދޮގު ހަދައިފި

“ހަމަލާތައް އަންނަނީ އަހަރުމެންގެ ފަހަތުން…”

ޔަހޫދީން ޝަހީދު ކޮށްލާފައި އޮއްވާ ފެނުނު ފަލަސްޠީނުގެ މާބަނޑު އަންހެނެއްގެ ބަނޑުން ދިރިހުރި ކުއްޖަކު ނަގައިފީ

ޒައިނިސްޓު ޔަހޫދީންގެ ލަޝްކަރުގެ މީހަކު ހަމާސްއިން ރަހީނުކޮށްފި

ޝަޖިއްޔާގައި އިސްރާއިލު ސިފައިން ގަތުލު އާންމެއް ހިންގައިފި

އިސްރާއިލްގެ 11 ސިފައިން މަރާލައިފި – ހަމާސް

މެލޭޝިޔާގެ ބޯޓު ވައްޓާލުން، ޔަހޫދީންގެ ރޭވުމެއް ؟

އޮބާމާ ދިން ރޯދަ ވިއްލުން އެމެރިކާގެ ގިނަ މުސްލިމުން ބޮއިކޮޓް ކޮށްފި