އެމެރިކާ

އެމެރިކާގެ ނޭވީގެ ތަމްރީންތަކުގައި އަމާޒުފަތްގަނޑަކަށް މުސްލިމުންގެ ފޮޓޯ ބޭނުންކުރުން ހުއްޓާލައިފި

އެމެރިކާގެ ސެނެޓަރއެއް ހުޅަނގުގެ ޤައުމުތަކުގައި މިސްކިތްތައް އެޅުން މަނާކުރުމަށް ގޮވާލައިފި

ސައުތު ކެރޮލީނާގެ އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ ކުޑަ ދޮރުތައް ތަޅާލައިފި

އެމެރިކާގެ މަރފްރީސްބޮރޯގެ އިސްލާމިކް ސެންޓަރ ހުޅުވުމަށް ފަނޑިޔާރަކު ހުރަސް އަޅައިފި

އެމެރިކާގެ ނޭވީ ސީލްގެ ތަމްރީންތަކުގައި އަމާޒުފަތްގަނޑަކަށް ޤުރުއާނުގެ އާޔަތްތައް ނުގެންގުޅުމަށް މުސްލިމް ޖަމްޢިއްޔާ އަކުން ގޮވާލައިފި

އެމެރިކާގެ ވައިގެ ސިފައިން ތަމްރީން ކުރާ މަރުކަޒްގައި އުޅޭ އަންހެން ކުދިން ޖިންސީ ގޯނާގެ ޝކާރައަކަށް ވެފައި

ކީރިތި ޤުރުއާން އަންދާލި އެމެރިކާގެ ސިފައިންނަށް އަދަބު ލިބޭނެކަމުގައި އެމެރިކާއިން ބުނެފި

އެމެރިކާގެ ބިލިޔަނަރަކަށް ޙިޔާނާތުގެ މައްސަލައިގައި 110 އަހަރަށް ޖަލަށް ލާން ހުކުމް ކޮށްފި

އެމެރިކާގައި ބަދުއަހްލާގީ އަމްލު ހިންގާ ފާދިރީންނަށް 20،000 ޑޮލަރު ދީފަ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރަނީ

ޓީވީ ރިމޯޓްގެ އުފެއްދުންތެރިޔާ މަރުވެއްޖެ

ފޭސްބުކް “ފާރމް ވިލް” ނުކުޅެވިގެން 3 މަހުގެ ދަރިފުޅު މަރާލައިފި

ކުޑަދަރިފުޅުގެ އިނގިލި ނަރުހަކު ބުރިކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ފްލޮރިޑާ ހޮސްޕިޓަލާއި ދެކޮޅަށް މަންމަ ދައުވާކޮށްފި

އެމެރިކާއިން އަފްޢާނިސްތާނުގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ހަނގުރާމައަށް އޮތް ތާއީދު އިތުރަށް ދަށަށް

7.2 ގެ ބާރުގަދަ ބިންހެލުމެއް ޗިލީއަށް