އެފްރިކާ

އިޚްވާނުލް މުސްލީމީންގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާ ހައްޔަރުކޮށްފި

މިޞްރުގެ ރައީސް މުރުސީ އިތުރު 15 ދުވަހަށް ބަންދުގައި ބަހައްޓަށް ނިންމައިފި

ހުސްނީ މުބާރަކު ޖަލުން މިނިވަންކުރަނީ

މިޞްރުގެ ހޯމްމިނިސްޓްރީގެ ފޭސްބުކްޕޭޖްގައި ބަޣާވާތުގެ ބައެއް ސިއްރުތައް ހާމަކޮށްފި

“ފުލުހުން ބޭނުންވަނީ ޟުޙާ ނަމާދުކުރަން، އެކަމަކު އިޚްވާނީން އެކަމަށް ހުރަސްއަޅަނީ”: އަލްޢަރަބިއްޔާ ޓީވީ

މިއަދުގެ ހުކުރުނަމާދަށް ފަހު މިޞްރުގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި އަނެއްކާވެސް ޞުލުޙަވެރި އެއްވުން ތަކެއް.

މިޞްރުގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ހިންގި ޤަތުލުޢާއްމުގައި އަޒްހަރުގެ 30 ހަށް ވުރެ ގިނަ އުސްތާޛު ޤަތުލުކޮށްލައިފި.

އެފްރިކާގެ 11މިލިޔަން މީހުން އިސްލާމުކުރި ކުވައިތުގެ މަޝްހޫރު ދާޢީ އަވަހާރަވެއްޖެ.

މިޞްރުގެ މުސްލިމުންނާއި ދެކޮޅަށް ޤަތުލުޢާއްމު ހިންގުމަށް ފަހު އެޤައުމުގެ އަސްކަރީވެރިޔާ އައްސީސީ ފިލައިފި

މޮރިޝަސްއަށް ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައިގައި 11 މަރު

ހެއިޓީގެ ކުރީގެ ރައީސް އެންމެ ފަހުން ކޯޓަށް ޙާޟިރުވެއްޖެ

އިސްލާމީ ޖަމާޢަތްތަކާއި ދެކޮޅަށް ލަޝްކަރުތައް ފޮނުވުމަށް އ.ދ އިން ނިންމައިފި

ސޫދާންގައި ރީނދޫ ހުން ޖެހިގެން 164 މަރު

މާލީގެ އުތުރުގެ ސަރަހައްދުތައް ހިފުމަށް އީޔޫ އިން އެހީތެރިވުމަށް ތައްޔާރު