ސައިންސާއި ޓެކް

ސިރީ

ސިރީ

ވަޔާލެސް މައުސްއެއް 3 އަހަރު ޗާޖު ނުކޮށް ގެންގުޅެވިދާނެތަ؟

އެންޑްރޮއިޑް އައިސްކުރީމް ސޭންޑްވިޗް އާއި ސަމްސަންގް ގެލެކްސީ ނެކްސަސް ދައްކާލައިފި.

އުބުންޓޫ 11.10 ނުކުމެއްޖެ. Ubuntu 11.10 ‘Oneiric Ocelot’

ދެތިކިޕީއަށް މިހާރު 30 އަހަރު ވަނީއެވެ. (Emoticons)

ދުނިޔޭގެ އެންމެ އަގުހެޔޮ ޓެބްލެޓް އިންޑިޔާގައި ނެރެފި

ގޫގުލް އާރތް 1 ބިލިޔަން މީހުން ޑައުންލޯޑް ކޮށްފި

އައިފޯން 5 ގެ އިންތިޒާރުގައި ތިއްބާ އައިފޯން 4 އެސް ނެރެފި.

އައިފޯން 5 އޮކްޓޯބަރު 4 ވަނަ ދުވަހު ދައްކާލަނީ

އީމެއިލްއާ ބެހޭ އާންމު މަޢުލޫމާތުކޮޅެއް

ދުވަހުގެ ހަދީސް (ފޭސްބުކް ޕޭޖް) Hadith of the Day

އޭވީޖީ އެންޓިވައިރަސް 2012 ނުކުމެއްޖެ

އެންމެ ހަލުވިކަމާއިއެކު ވިކެމުންދާ ފޯނު: Samsung Galaxy S2

އިންޓަނެޓްގައި އެކަހެރިކޮށް ފީނާނީ ކިހެނެއް؟