ވާހަކަ

އަހަރެންގެ ފިރި އަކަށް ވާން ބޭނުން ވީ ކާކު ހެއްޔެވެ؟

ރަތްކުލައިގެ ފިނިފެންމަލަކުން އަހަންނަށް މަރުހަބާކީ އެޗް .އައި. ވީ އެވެ!

ވަޢުދު ފުއްދުން

ޖަލުގެ ފާރަވެރިއަކަށް އިސްލާމްދީން ފެނުނު ގޮތް

މާތް މީހުންގެ ވާހަކަ ތަކުގެ ތެރެއިން (ކުޑަކުއްޖެއްގެ ވާހަކަ)

“ކަލަކު ވޮޑިގެން ވޭތަ؟ މަ ޤަބޫލެއް ނުކުރާނަން”

ބައްޕާ! އަޅުގަނޑަށް 10 ޑޮލަރު ދެއްވަފާނަންތޯއެވެ؟

އެމީހުންގެ ‘ކަލާނގެ’ ސޮލީބައް އެރުވުނު ކަމަށް ހިތުގެއަޑިން އެމީހުނަށް ޤަބޫލުކުރެވޭބާ؟

އެއްވެސް މީހަކީ އެންމެ އުފަލުގައި އުޅޭ މީހެއްނޫނެވެ.

ޓީޗަރު ފަދައިން އެތީސްޓަކަށް ނުވި ތުއްތު އަންހެންކުއްޖާ

އަޚްލާޤީ ވިޓަމިން

ޒަމާނީ ރާވެރިޔާ

މަންމައަކު ރޮއްވާލި، ދަރިއެއްގެ ކުރެހުން

ގަދަކަމުން ޖިންސީ ގޯނާ ކުރުމަށްފަހު ބޯ ބުރިކޮށްލި ފަސް މީހެއްގެ ވާހަކަ