ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

އީދު ބަންދަށްފަހު ސްކޫލްތަކުގެ ކިޔެވުން ފަށައިފި

ފިހާރަތައް ބަންދުކުރާގަޑި ރޭގަނޑު 10 އަކަށް ބަދަލުކޮށްފި

އަދީބުގެ ސިޓީއާއެކު ކާނަލް ނާޒިމް ބަންދުގައި ބަހައްޓަނެ އެއްވެސް ފުރުސަތެއް ނެތް – އަދާލަތު

600 ކިލޯ ވޯޓުގެ ޖަނަރޭޓަރެއް އަލިފުއްޓަށް ގެންގޮސް ކަރަންޓުގެ މައްސަލައަށް ވަގުތީ ހައްލެއް

މިއަހަރުގެ އެންމެ އަލިގަދަ ތަރިއަކަށް އަލް ޤާރީ މުޙައްމަދު އިސްމާއިލް

ޝައިޚް އިމްރާން އަނބުރާ ޖަލަށް ގެންގޮސްފި

އިންޑިއާއިން ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރާ ކާޑާއި ކާނާގެ ބައެއް ބާވަތްތަކުގެ ކޯޓާ އާކޮށްފި

ގެރި ހިމާޔަތްކުރުމަށްބުނެ މަރާލީ %86 މީހުންނަކީ މުސްލިމުން

އަލިފުށި ރައްޔިތުން މިރޭވެސް ކަނުއަނދިރީގައި, ކަރަންޓު ލިބޭނެކަމުގެ އުއްމީދެއް ނެތް

މޯލްޑިވިއަންގެ ދަތުރުތައް ކުޑަހުވަދޫއަށް ފަށައިފި

އަލިފުށްޓައް 18 ގަޑިއިރުފަހުން ކަރަންޓު ލިބިއްޖެ

ކިހާދޫ ކޮންމެ ކުޑަކުއްޖަކަށް އީދު ހަދިޔާއަކަށް އައިސް ކޯނެއް

ހުޅުމާލޭގައި ކުރި އީދު ނަމާދު ޞައްހަވާނެ: ޑރ ޝަހީމް

ރާއްޖޭގެ ފިހާރަތަކުގައި އާންމުކޮށް ވިއްކަން ހުންނަ ބާވަތެއްގައި ބަނގުރާ