ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

އެމްއައިބީގެ އެހީގައި ހަތަރު ކޮލެޖަކުން ކިޔެވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި

ރާއްޖެއިން ހައްޖަށްދާ މީހުންގެ ފުރަތަމަ ގްރޫޕް ފުރައިފި

އަހަރުގެ އެންމެ ދިގު ހަނދުކޭތަ މިރޭ، ކޭތަ ނަމާދުކުރުން 9 ޖަހާއިރު

ޤުރުއާން ހިތުދަސްކުރުމުގެ ކްލާސްތަކެއް ހުޅުމާލޭގައި ފަށައިފި

ސެޕްޓެމްބަރމަހު މަރުގެ ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރެވޭވަރަށް އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެހޭނެ: ރައީސް

އިސްލާމިކް ފައިނޭންސްއާއި ގުޅޭ ވޯކްޝޮޕެއް ޕީސް ފައުންޑޭޝަންއިން ފަށައިފި

“ޢީދު ސްމައިލްސް” ގައި ހަރަކާތްތެރިވާނެ ވޮލަންޓިއަރުން ހޯދަނީ

ހުކުރު އުފާ ފެސްޓިވަލް ބާއްވައިފި

ޖަމިއްޔަތުއް ސަލަފްގެ ހިޖްރަ ކޭމްޕް ބާއްވައިފި

ހައްޔަރުކުރި ހަތް ނޫސްވެރިން ދޫކޮށްލައިފި

ހައްޔަރުކުރި ނޫސްވެރިން ވަގުތުން ދޫކޮށްލުމަށް އަދާލަތުން ގޮވާލައިފި

ފުލުހުންގެ ދައުރު އަދާކުރުމަށް ހުރަސްއެޅިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ހަތް ނޫސްވެރިޔަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ޕާކިސްތާނުން ރާއްޖޭގައި މެޑިކަލް ކޮލެޖެއް ޤާއިމްކޮށްދެނީ

ރާއްޖެއާއި ޕާކިސްތާނުން ގުޅުން ބަދަހިކުރުމުގެ އެއްބަސްވުން ތަކެއްގައި ސޮއިކޮށްފި