ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

އެމްއައިބީގެ ފަސްޕަސެންޓް އިޝޫޑް ޝެއަރ ކެޕިޓަލް އަމާނަ ތަކަފުލް އިން ގަނެފި

އުމުރާއަށް ގެންގޮސްދޭނެ ކަމަށް ބުނެ އޮޅުވާލި ބާގިރު ތިން އަހަރަށް ޖަލަށްލުމަށް ހުކުމް ކޮށްފި

ބުރުނާއީގެ ޔުނިވާސިޓީއެއްގެ ސްކޮލާޝިޕްތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ދީނީ ޗެނަލެއް ހެދުމަށް ޕީއެސްއެމް އާއި އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ އެއްބަސްވެއްޖެ

ބަދަލު ގެނެސްފައިވާ ޗެކު ބަލައިގަތުން އިސްލާމިކް ބޭންކުން ހުއްޓާލަނީ

މާލެ ހިމެނޭ ސަރަހައްދުގެ ފަޤީރުންނަށް މުދަލުގެ ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި 2 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ބަހައިފި

މެލޭޝިއާގެ ޔުނިވާސިޓީ އަކާގުޅިގެން އެމްސީއައިއެފް އިން އިސްލާމިކް ފައިނޭންސްގެ ޕީއެޗްޑީ ކޯހެއް ހިންގަނީ

އެއްބާރުލުން ދޭން ޕާކިސްތާނުގެ ޔުނިވާސިޓީއަކާ އައިޔޫއެމް އެއްބަސްވެއްޖެ

އެޗްއާރްސީއެމް އިންވެސް ހައްޖު ސްކީމްގައި ބައިވެރިވެއްޖެ

ވަޤުފް ބިނާހުޅުވުން އަންނަ މަހުގެ ފަހެއްގައި

މާޗްމަހުގެ އުމްރާގެ އަގަށް ހެޔޮ ބަދަލެއް

އިމިގްރޭޝަނުން ވަކިކުރި މުވައްޒަފުންގެ މައްސަލައިގައި ޝައިޚް ސަމީރު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވައިފި

މުފްތީ މެންކް ދެއްވި ތަޤްރީރުގެ ސީޑީ ނެރެނީ

އިސްލާމީ ފަތުވާދޭ މަޖިލީހަށް މެމްބަރުން އައްޔަން ކުރުމުގެ ބާރު ރައީސަށް ދޭން ނިންމައިފި