ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ޢިބްރަތް ޙާޞިލްކުރަމާތޯ؟ ގެ ނަމުގައި ޖަމްޢިއްޔަތުލް މުވައްޙިދީންގެ ފަރާތުން ވަރަށް ޚާއްޞަ ދަރުސްއެއް ބާއްވަނީ

އައްޝައިޚު އިލްޔާސް ޙުސައިން ދިވެހި ސިފައިންނަށް ދީނީ ދަރުސްއެއް ދެއްވައިފި

50 ފަނޑިޔާރުން ރޭ ހުވާ ކުރެއްވި ހިސާބުން ފެށިގެން ރާއްޖެއިން އަދުލުވެރިކަން ގެއްލިގެން ދިޔައީކަމަށް” އައްޝައިޚު ޝުޢައިބު ޢަބްދުއްރަހްމާން ވިދާޅުވެއްޖެ

ރާއްޖޭގައި އިސްލާމިކް ބެންކެއް ހުޅުވުމުގެ ހުއްދަ ދީފި

ރާއްޖޭގައި ޣައިރުދީން ފަތުރާ މީހުންގެ މަޢްލޫމާތު ހޯދުމަށް އަނެއްކާވެސް ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފުން ޕޮލިހަށް ސިޓީއެއް ފޮނުވައިފި

ފުވައްމުލަކުގައި ޝެއިހް އިދްރީސްގެ ދަރުސްއެއް ބާއްވަނީ

ޕީސް ފައުންޑޭޝަންގެ ފުރަތަމަ ދަރުސް މިމަހު 6 ގައި ބާއްވަނީ

ވޭތުވެދިޔަ ހަފުތާ ނިމިގެން ދިޔައިރު ގުރޫޕް މާރާމާރީތަކެއް

‘ޕީސްފައުންޑޭޝަން’ގެ ނަމުގައި މުޅިން އާ ޖަމިއްޔާއެއް ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފި

އައްޝައިޚް ފަރީދު އަޙްމަދުގެ ވަރަށް ޙާއްޞަ ދަރުސެއް ފުވައްމައްލަކުގައި

މާލެއަށް ބާރުގަދަ ކޮޅިގަނޑެއް އަރައިފި

ޝައިޚް އިލްޔާސްގެ ދަރުސް މިމަހު 30 ގައި އަލިމަސްކާނިވަލުގައި

“އެތެރެފުށާއި ބޭރުފުށުގެ ފޭރާން” މިމައުޟޫއަށް އައިއެފްއެމް އިން ދަރުސްއެއް ބާއްވަނީ…

އެއްވެސް އަމުރެއް ގައުމަށްޓަކައި ނޫން ގޮތަކަށް ސިފައިންނަށް ނުކުރައްވާނެ ކަމަށް ރައީސް މުހަންމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ