ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

އިސްލާމިކް ބޭންކުގެ އިތުރު 10 އިންސައްތަ ހިއްސާ ސަރުކާރަށް

ދެލައްކަ ރުފިޔާގެ ތަކެތިނެގޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް އިސްލާމިކް ބޭންކުން ފަށައިފި

އައިޖީއެމްއެޗްގެ ފުލޫ ކްލިނިކް ބަންދުކޮށްފި

ޔުނައިޓެޑް އިސްލާމިކް ސޮސައިޓީއިން ކުޑަހުވަދޫގައި ދަރުސްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

އަލް ބައްޔިނާގެ ފަރާތުން ދީނީ ދަރުސްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

އޭޕްރީލް ފޫލް

އާދީއްތަދުވަހު ސްކޫލްތައް ހުޅުވޭނެ

“ޖަނާޒާ” ނަމުގައި މިރޭ ދަރުހެއް ބާއްވަނީ

އަރަބިބަހަށް އަހުލުވެރި ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފި

އަރަބިބަސް އުނގަންނައިދިނުމަށް ހާއްސަ މަޝްރޫޢުއެއް ފަށަނީ

ތިން ލައްކަ ރުފިޔާގެ އިނާމާއެކު އެސްޓީއޯ “ރަމަޟާން ބާޒާރު” ފަށައިފި

ކައުންސިލަރުންނަށް އިމާމުވެ ނަމާދުކޮށް ހުތުބާ ކިޔޭނެ ކޯހެއް ހިންގަން ފަށަނީ

އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަސްވެނިވުން ބާއްވައިފި

ޢުމްރާއިން އަންނަ ފަރާތްތަކުން ރޯގާއަށް ސަމާލުވުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި