ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ސައުދީ އެމްބަސީގެ ރޯދަވީއްލުން ކޮންމެ ދުވަހަކު އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި

އަންހެން ކަނބަލުންނަށް ހާއްސަ ދަރުހެއް މިއަދު ބާއްވަނީ

ސެޓް ޔުއަރ ގޯލްގެ މިރަމަޟާންމަހުގެ ފުރަތަމަ އިވެންޓް ބާއްވައިފި

އިހްޔާ ފޯރަމްތަކުގެ ސްޕޮންސަރަކަށް އެސްޓީއޯ

ރާއްޖެއަށް މުޅިން އާ 3 މާސްޓާސް ކޯހަކާއެކު އައިޔޫއެމްގެ ކޯސްތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

ހުކުރުދުވަސް ފިޔަވައި ކޮންމެ ދުވަހަކު ކަދުރު ބެހުން ކުރިއަށްދޭ: ހައުސިން މިނިސްޓްރީ

ލަންކާގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ދިވެހި ޚުތުބާއަކާއެކު މިއަދު ހުކުރު ކުރަނީ

ރޯދަ އެލަވަންސް ދޭނީ މިމަހުގެ މުސާރައާއެކު

އެސްޓީއޯއިން ރޯދައަށް ފިޔާ، ބިސް އަދި އަލުވި ވިއްކަން ފަށައިފި

ރަމަޟާންމަހަށް ތައްޔާރުވުމަށް މީދޫ އިސްލާމިކް ފައުންޑޭޝަންއިން ހަރަކާތްތަކެއް ހިންގަނީ

“ރަމަޟާން މަސް އެދި ގޮވަނީ” ނަމުގައި ދަރުހެއް ބާއްވަނީ

މަޖްލީހުގެ ފުރަތަމަ ދައުރު އެންމެ މަދުން ޖަލްސާތަކަށް ވަޑައިގަތީ ސިޔާމް

ފަޤީރުންގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީވުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

ޝައިޚް ފަރީދުގެ ދަރުހެއް މިރޭ