ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

އެމްއެންޔޫ އެސްޔޫ ޤުރުއާން މުބާރާތް ބާއްވައިފި

ޝައިޚް އާދަމް ޝަމީމްގެ ދަރުހެއް ކެންދޫގައި ބާއްވައިފި

ބަހުޡް މުބާރާތުގައި ރާއްޖޭގެ ދެޔުނިވަރސިޓީވެސް ފުރަތަމަ ބަހުޡްއިން ބަލިވެއްޖެ

ޖަމިއްޔަތުއް ސަލަފްއިން ތ އަތޮޅުގައި ދީނީ ދަރުސްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

ސޫރިޔާގެ ރައްޔިތުންނަށް ފޮނުވާ އެހީގެ ތަކެތި މިއަދު ބަރުކުރަން ފަށަނީ

ޑރ. އަބްދުލްހައްޔު ޔޫސުފްގެ ދަރުހެއް ބާއްވައިފި

ބައިނަލްއަޤްވާމީ ބަހުޡް މުބާރާތެއްގައި ބައިވެރިވުމަށް ދިވެހި ދަރިވަރުންތަކެއް ޤަތަރަށް

މައްކާގައި ބާއްވާ ބައިނަލްއަގްވާމީ ޤުރުއާން މުބާރާތެއްގައި ބައިވެރިވުމަށް ހުޅުވާލައިފި

ސޫދާންގެ ފަތުވާދިނުމާ ބެހޭ ދާއިރާގެ ރައީސް ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފި

ލެބެން ލެބޯޓަރީސްގެ ބޭސް އެތެރެކޮށް، ވިއްކުން މަނާކޮށްފި

އަގުހުރި އިނާމްތަކާއެކު އެސްޓީއޯ ހޯލްސޭލް ޕްރޮމޯޝަން ފަށައިފި

ސަލަފްގެ ހަފްތާ ބަންދު ދަރުސް މިފަހަރު ތ ގުރައިދޫގައި

300،000 ރ ގެ ރެޑްވޭވް ރޯދަ ސޭލް ފަށައިފި

ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ އަމާޒު: މިހާރަށްވުރެ ހައްޖު ދަތުރުގެ އަގު ހެޔޮކުރުން