ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

މުސްހަފް މާލްދީފް ބަހަން ފަށައިފި

ޖަމިއްޔަތުއް ސަލަފުގެ ވަފުދެއް މައްކާއަށް

ޤުނޫތު ނާޒިލާ ކިޔަން އަންގައިފި

ހުން ފެތުރޭތީ ޔުނިވަރސިޓީތަކުގެ ކިޔަވައިދިނުން މެދުކަނޑާލައިފި

ޕްރޮފެޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމެއްގައި ނޫރުލްއިސްލާމް ޖަމިއްޔާގެ ވަފުދެއް މައްކާއަށް

ހުމުގެ ހާލަތު ގޯސްވެ ސްކޫލްތައް ބަންދުކޮށްފި

ހދ އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ އެއްވަނަ ހަތަރުވަނަ ފަހަރަށް ވައިކަރަދޫއިން ކާމިޔާބުކޮށްފި

އިންޓަރ ސްކޫލް ޤުރުޢާން މުބާރާތް މާދަމާ ފަށަނީ

ސައުދީ ރަސްގެފާނު ހޮނިހިރުދުވަހު ރާއްޖެ ވަޑައިގަންނަވަނީ

ސްވައިން ފްލޫ ފެނުނަސް ނުރައްކަލެއް ނެތް: އެޗްޕީއޭ

ހަފްތާ ބަންދު ދަރުސް މިފަހަރު ހުރާގައި

މިރޭގެ ދަރުސް ޕީސް ފައުންޑޭޝަންގެ ޔޫޓިއުބް ޗެނަލްއިން ލައިވްކުރާނެ

އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއިޑް ކެމްޕެއިންއަށް ވޮލަންޓިއަރުން ހޯދަނީ

ހުމާއި ރޯގާ ފެތުރޭތީ ސަމާލުވާން އެދެފި