ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ 32 ވަނަ ޤައުމީ މުބާރާތް މާދަމާރޭ ފަށަނީ

ފާނައަށް ގޮސް ފުޅަދޫ ރައްޔިތުން ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނަށް އެހީވުމަށް 73،000 ރުފިޔާ ހޯދައިފި

ހަތަރު އިމާމުންގެ އަޤީދާ ދަރުސް މާދަމާރޭ ތިނަދޫގައި

ޓީޝާޓެއް ގަނެގެން ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނަށް އެހީވުމުގެ ފުރުޞަތު

ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނާ މެދު ހިންގާ ޖަރީމާތަކާއި ދެކޮޅަށް ބޮޑު އެއްވުމެއް ބާއްވަނީ

އައިއޭސީއިން ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނަށް އެހީވުމުގެ ހަރަކާތެއް ފަށައިފި

ޕީސް ފައުންޑޭޝަނުން މީދޫގައި ދައުވާ ވޯކްޝޮޕެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

ކޯޕަރޭޝަންގެ ހަވާލުގައި ޙައްޖަށްދިޔަ މީހުން މާލެ އަންނަން ފަށައިފި

ކާމިޔާބު ކަމާއެކު ޢީދު ސްމައިލް ނިންމާލައިފި

“ޢީދު ސްމައިލް”މިއަދު ހަވީރު އޮންނާނެ އިންޝާ ﷲ

މޫސުން ރަނގަޅުނަމަ “ޕެބަލްސް” އާއިލީ ހަވީރު މާދަން އޮންނާނެ

ރާއްޖެއިން ސޫރިޔާގެ ރައްޔިތުންނަށް ފޮނުވި އެހީގެ ތަކެތި ބަހަން ފަށައިފި

ދިވެހި ޙައްޖުވެރިން ޤައުމަށް އަންނަން ފަށައިފި

އަންނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ސެމިސްޓަރގައި ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީއިން 122 ކޯހެއް ކުރިއަށް ގެންދާނެ