ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

އުރީދޫގެ ކްލަބް ޕްރިމިއަރ ލައުންޖު ހުޅުވައިފި

މޫނު ބުރުގާ އަޅާތީ މަތިވެރި ސްކޫލްގެ ޓީޗަރަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފި

މިއީ ވަރަށް ހިތްގައިމު މިސްކިތެއް، ހީވަނީ ބަގީޗާއެއްހެން

ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ހަވާލުގައި ހައްޖަށްދާ ހުރިހާ ހައްޖުވެރިން ސައުދީއަށް ގޮސްފި

އީމާންކަން ވަރުގަދަ ކުރުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަމެއް

ހައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް 529000 ހައްޖުވެރިން ސައުދީއަށް ހިނގައްޖެ

ސިމްޕްލް ވެޖީ ލަންޗް

ސަލަފްގެ ހަފްތާ ބަންދު ދަރުސް މިފަހަރު ތިން އަތޮޅެއްގައި

އައިޔޫއެމްގެ ވަގުފު ޢިމާރާތް “ސަނާބިލް” ކުރަހައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަނީ

ޑރ އަފްރާޝީމް މަރާލި މައްސަލަ އަލުން ބަލަނީ

ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ހަވާލުގައި ހައްޖަށްދާ ފުރަތަމަ ގްރޫޕް ފުރައިފި

“ޕެބަލްސް” ނަމުގައި ޕީސް ފައުންޑޭޝަންއިން އާއިލީ ހަވީރެއް ބާއްވަނީ

އެމްއައިބީގެ އެހީގައި ހަތަރު ކޮލެޖަކުން ކިޔެވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި

ރާއްޖެއިން ހައްޖަށްދާ މީހުންގެ ފުރަތަމަ ގްރޫޕް ފުރައިފި