ދީން

ސަލަފް ޓޯކް އަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެރޭ

“އަހަރުމެން ތައްޔާރު” ނަމުގައި ޝައިޚް އިލްޔާސްގެ ދަރުސެއް ބާއްވަނީ

ޑރ އިޔާޟްގެ “އަށްޑަނަ” ދަރުސް މިއަދު ހަވީރު

އުޚްތުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ޝައިޚް ފިކްރީ ދެއްވާ ދަރުސް މިރޭ

“ރޯދައަކީ އައްޑަނައެކެވެ” ދަރުސް މިރޭ

“ޤުރުއާނާއި ސައިންސް” ގެ ނަމުގައި ދަރުސެއް ބާއްވަނީ

އެމީހުން އެނުރުހެނީ ﷲގެ މަގުގައި ޖިހާދު ކުރާތީއެވެ.

“އިސްލާމްކަން” ދަރުސް ދިއިސްލާމްއިން ލައިވްކުރާނެ އިންޝާ ﷲ

“އަށްޑަނަ” ނަމުގައި ޑރ އިޔާޟްގެ ދަރުސެއް ބާއްވަނީ

ޝައިޚް މުޙައްމަދު އިބްރާހިމްގެ “އިސްލާމްކަން” ދަރުސް މިރޭ

” ރޯދައަކީ އައްޑަނައެއް ” މި ނަމުގައި ހުކުރު ދުވަހުގެރޭ ޝައިޚް ސަމީރުގެ ދަރުސެއް ހުޅުމާލޭގައި ބާއްވާނީ

އުޚްތުންނަށް ޙާއްސަކޮށްގެން ޝައިޚް ފިކްރީގެ ދަރުސެއް ބާއްވާނީ

ޝައިޚް އިލްޔާސް ޖަމާލްގެ ދަރުސެއް މިރޭ ކިނޮޅަހުގައި

އަންހެން ބޭކަނބަލުންނަށް ޙާއްސަކޮށްގެން ޝައިޚް މުހައްމަދު އިބްރާހިމްގެ ދަރުސެއް ބާއްވަނީ