ދަރުސް ޚަބަރު

“ﷲ ގެ ޙަޟްރަތަށް އަވަސްވޭ” ނަމުގައި ޝައިޚް އާދަމް ޝަމީމްގެ ދަރުސްއެއް ބާއްވަނީ

އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ވާހަކަދައްކާއިރު، އެއާ އެކު އަދާކުރަންޖެހޭ ވާޖިބްތައްވެސް ދެނެގަންނަން ޖެހޭ: ހުކުރު ޚުޠުބާ

ޝައިޚް އަލީ ޒައިދުގެ ދަރުސެއް މިރޭ ބަންޑާރަ މިސްކިތުގައި

ޝެއިޚް ޖައުފަރު ފާއިޒްގެ ތަވްޙީދް ކްލާސް މިރޭ ޞަލާހުއްދީން މިސްކިތުގައި

އަންދަލުސް ދަރުސްގެ ސީޑީ ނިކުމެއްޖެ

“އަންދަލުސް” ދަރުސް 4 ޓީވީއަކުން އިންޝާﷲ ލައިވްކުރާނެ

“އަންދަލުސް” ދަރުސް ދަރުބާރުގެއަށް ބަދަލުވެއްޖެ

“އަންދަލުސް”ދަރުސް ރޭޑިއޯ އެޓޯލްއިން އިންޝާﷲ ލައިވްކުރާނެ

“އަންދަލުސް” ނަމުގައި ވަރަށް ހާއްސަ ދަރުސްއެއް

” ކަނބަލުންނާއި ޙައްޖު” ގެ ނަމުގައި އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ދަރުސްއެއް ބާއްވަނީ

”މަރްޔަމްގެފާނުގެ ޙަޔާތްޕުޅު“ މިނަމުގައި އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަ ދަރުސްއެއް ބާއްވަނީ

ނަބިއްޔާގެ ފަހު ވަޞިއްޔަތް“ ދަރުސް މޫސުން ގޯސްވުމުގެ ސަބަބުން ފަސްކޮށްފި

ކުޑަކުދިންނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން “ކީރިތި ޤްރްއާންއަށް ލޯބިޖެއްސުން” މިނަމުގައި ދަރުސެއް

ޝެއިޚް ޖައުފަރު ފާއިޒްގެ ޙަދީޘް ކްލާހެއް މިރޭ