ވާހަކަ ކިޔައިދޭ ރަޙުމަތްތެރިޔާ

މަގުފޭރޭ “ދާދާ” ރޯދަ އަށް…

އުންމަތުގެ ފަޚުރު: އަންހެން ސާހިބުން (ޢާއިޝަތް ބިންތި އަބޫބަކުރު)

އުންމަތުގެ ފަޚުރު: އަންހެން ސާހިބުން (ޚަދީޖަތު ބިންތް ޚުވައިލިދު)

އުންމަތުގެ ފަޚުރު: އަންހެން ސާހިބުން (އާސިޔަތުގެފާނުން ގެ ވާހަކަ)

އުންމަތުގެ ފަޚުރު: އަންހެން ސާހިބުން (އިސްތަށިގަނޑު ދިން އަންހެން ސާހިބާ)

އުންމަތުގެ ފަޚުރު: އަންހެން ސާހިބުން (އިމާމް އަޙްމަދުގެފާނުންގެ މަންމަ)

ހުކުރު ޚުތުބާ: ‘ކީއްކުރާ އެއްޗެއް؟’

ޢިލްމްވެރިކަމާއި މަތިވެރިކަން ލިބުންވަނީ ހަމައެކަނި ﷲ ދެއްވުމުންކަން ހަނދާންކުރާށެވެ.

މޫސާގެފާނުންގެ ޢަޖައިބުކުރުވަނިވި ދުޢާ

އަބޫ މިހްޖަންގެ ވާހަކަ

ޢީސާގެފާނުން ފެންމަތީގައި ހިންގެވުން

ޢިލްމްވެރިކަމާއި މަތިވެރިކަން ލިބުންވަނީ ހަމައެކަނި ﷲ ދެއްވުމުންކަން ހަނދާންކުރާށެވެ.

ޙަޤީޤީ ޢަދުއްވުންނާއި މިއަދުގެ މިކިޔާ ޑިމޮކްރަސީ

ﷲ އަޅަކަށް ހެޔޮމަގަށް މަގުދައްކަވައިފިނަމަ، އެއަޅަކު މަގުފުރައްދާނޭ އެކަކުވެސް ނުވެއެވެ.