ހަސަން ޒާހިރު

މިއީ މަޖިލިސް މެމްބަރުންގެ އިމްތިޙާނުގެ ވަގުތެވެ! ރައްޔިތުން ހޭލައި ތިއްބަވާށެވެ!

އެމްޑީޕީ އަށް ‘ލާދީނީ’ ގޮވުން!

ސިޔާސީ ހަޑިހޭވުން!

ސިޔާސީން ޖައްސަވާހާ ބެރަކަށް ނަށާނީ މޮޔައިންނެވެ!

ދީނާ ސިޔާސަތު ވަކި ކުރުމާއި، އެކު ކުރުމުގެ ފިލާވަޅެއް!

އެގާރަ ކައިވެނިފުޅުގެ މަޤްސަދު (3)

ކުށް މަދުކުރުމަށް އެބޭފުޅުން ކުރައްވާނޭ ކަމެއް ނެތެވެ!

އެގާރަ ކައިވެނިފުޅުގެ މަޤްޞަދު (2)

އެގާރަ ކައިވެނިފުޅުގެ މަޤްޞަދު (1)

ޢިލްމުވެރިންނަށް ހުރަސް އެޅިކަމުގައި ވިޔަސް…..!

އަބަދުވެސް އިވެނީ އިޖުތިމާޢީ ފޭރާން ވީދެމުންދާ ވާހަކައެވެ!

ޑރ. ވަޙީދު… ބާޣީއެއްތަ؟؟

ދީނީ ޢިލްމުވެރިންގެ މަހާސިންތާއަށް ނަޒަރެއް!

އޭ އުޚްތާއެވެ! މިއީ ޢިލްމާއި ފަންނުގެ ދީނެވެ.