ހުސެއިން ސާލިމް

ކުޑަ ކުޑަ ހައްޖުވެރިޔާ

ޑިސްކަވަރީ ޗެނަލުން ރާއްޖޭގެ ރަށެއްގައި ‘އޮރިޔާމުން’ މަންޒަރުތަކެއް ނަގައިފި

ކުޑަ ކުޑަ ހައްޖުވެރިޔާ

އަނބިމީހާއަށް އަނިޔާކުރި މީހަކު ޤުރުޢާނުން ބައެއް ހިތުން ދަސްކުރަން ކޯޓުން ހުކުމް ކޮށްފި.

ނިކޮލަސް ސަރަކޯޒީއަށް ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ނާކާމިޔާބާ ކުރިމަތިވެއްޖެ

“ސަލާމްނުކުރާ ކުދިން”

އެމެރިކާގެ އެހީތެރިކަމަށް މިސްރުގެ ރައްޔިތުންގެ ދެކޮޅުވެރިކަން އިތުރުވަނީ!

ނިޔުކުލިޔާ ޕްރޮގުރާމް ހުއްޓާލުމަށް އުތުރު ކޮރެޔާއިން އެއްބަސްވެއްޖެ.

ފަލަސްޠީނުގެ އިންތިފާޟާ

އޮކްސްފޯޑް ޔުނިވާސިޓީން، ކްލަސްޓަރ ބޮން އުފައްދާ ކުންފުންޔަކަށް ހޭދަކުރާކަން ހާމަވެއްޖެ!

އެމެރިކާގެ ތިން ޑްރޯން ވެއްޓިއްޖެ.

އެމެރިކާގައި ވަޒީފާ ނެތިފައި ތިބި މީހުންގެ ނިސްބަތް މިދިޔަ މަހުވެސް %9.1 ގައި.

1967 ވަނަ އަހަރު ފަލަސްޠީނުގެ ބިންތައް ހިފި ފަހުން 750,000 މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފަލަސްޠީނުން ހާމަކޮށްފި

އދ ގެ މެންބަރޝިޕް ހޯދުމަށް ކުރާ މަސައްކަތަށް ތާއީދުކުރާކަމަށް އިޒްރޭލުގެ ރައްބީއެއް ހާމަކޮށްފި.