އަޙްމަދު ފަޒާދު ފާއިޒް

ދީނަށް ނަޞްރު ނުދޭ ހާލުގައި ތިޔަ ވެވެނީ ޚިޔާނާތެވެ.

މުސްލިމުން އަޅުކަން ކުރަނީ ގެފުޅަށް ހެއްޔެވެ؟

ކަންހުރީ ތިޔަވިދާޅުވާ ފަދައިންތޯއެވެ؟

“މާތް ﷲގެ އެއްކައުވަންތަކަން” މިމަޢުލޫއަށް ޚާއްސަ ފޯރަމްއެއް ބާއްވަނީ

ޖަމުޢިއްޔަތުލް ޤަލަމުން އިސްނަގައިގެން ދަނގެތީގައި ތަވްޙީދު ވޯރކްޝޮޕެއް ބާއްވައިފި!

އިސްލާމީ އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް ދަނގެތީގައި އަޟްޙާ ޢީދު ފާހަގަ ކޮށްފި

ޖަމުޢިއްޔަތުލް ޤަލަމުން އިސްނަގައިގެން ދަނގެތީ ގަބުރުސްތާނު ސާފުކޮށްފި

ވިލާ އިންޓަރނޭޝަނަލް ހައި ސްކޫލްގެ ފުރަތަމަ އިންޓަރ ހައުސް ޤުރްއާން މުބާރާތް ބާއްވައިފި

ޖަމުޢިއްޔަތުލް ޤަލަމާއި އެސޯސިއޭޝަން ފޯރ ދަނގެތި ޑިވެލޮޕްމެންޓްގެ 7 ވަނަ ދީނީ ސުވާލް މުބާރާތް ބާއްވައިފި!

ދަރިންނާމެދު ވިސްނާލެއްވުން ކީއްތޯއެވެ؟؟

ސާފުކޮށް ނިމުނު އިރު ކުއްތާ އޮތީ ވަޅުތެރޭގައެވެ!

ފަލަ ކޮޅުން ފައްޓަވައިގެން ތިޔަހެން ހިމަކޮޅަށް ނިންމައި ނުލާށެވެ!