އަހުމަދު ހާޝިމް

އެއީ ދިވެހިންގެ ތެރެއިން އެންމެ ދީންވެރި މީހުންނެވެ

ސްނޯގެ ތޫފާނުގެ އަސަރު ޣައްޒާއަށް

އިއްޔެގެ ހަމަލާތަކަށްފަހު މިއަދުވެސް ފްރާންސްގައި ބަޑީގެ ހަމަލާތައް ބަދަލުކޮށްފި

ދީނީ ޢިލްމުވެރިންގެ ނަމުގައި ފެތުރެމުންދާ ޚަބަރު ނޭނގޭ އެއްޗިއްސާމެދު ސަމާލުވުމަށް ޝެއިޚް ޢަބްދުﷲ ގޮވާލައްވައިފި

އޮންލައިންކޮށް ވިޔަފާރި ކުރާ ފަރާތްތައް ރަޖިސްޓްރީ ކުރަން މީރާއިން އަންގައިފި

އުތުރުގެ 3 އަތޮޅަކަށް ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފުގެ ޓީމެއް މިއަދު ފުރައިފި

ރޯދަމަހުގެ ޢުމްރާއަށް މީހުން ގެންގޮސްދޭ އަގަކީ 39965 ރުފިޔާ : މޯލްޑިވްސް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަން

މިއުޒިކާމެދު ސަރުކާރުން ފުންކޮށް ވިސްނަންޖެހޭ ކަމުގައި އަނާރާ ވިދާޅުވެއްޖެ

ބަންގްލަދޭޝްގެ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ބޮޑު މުޒާހަރާއަކަށް ތައްޔާރުވުމުން ސަލާމަތީ ކަންތައްތައް ވަރުގަދަކޮށްފި

ސްވިޑްންގައި މިސްކިތްތަކަށް ހަމަލާދިނުމާ ދެކޮޅަށް މުޒާހަރާކުރަނީ

ޖެނުއަރީ 3 އަދި 4 ގައި ވަރަށް ޚާއްޞަ ދެ ފޯރަމެއް އިސްލާމިކް އެފެއާޒުން ބާއްވަނީ

ބާރަ ދުވަސްތެރޭ މުސްލިމް ބްރަދަރހުޑްގެ 477 މެންބަރުން ހައްޔަރުކޮށްފި

ލީބިޔާގައި ހުންނަ ސައުދީ އެމްބަސީގައި ތިން ކާރެއްގައި ރޯކޮށްލައިފި

މެލޭޝިއާ ގައި ފެންބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުން 160000 ވުރެ ގިނަ މީހުން ރައްކާތެރި ހިސާބުތަކަށް ގެންގޮސްފި