‘އިސްލާމްދީނާއި މީޑިއާ’ ގެ ނަމުގައި ދަރުސެއް ބާއްވަނީ

‘އިސްލާމް ދީނާއި މީޑިއާ’ ގެ ނަމުގައި ދަރުސެއް ބާއްވާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ.

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއަރޒް އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ މިދަރުސް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 28 ނޮވެމްބަރ 2014 ވާ ހުކުރު ދުވަހުގެރޭ 20:45 ގައި އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ ހޯލް ގައެވެ.

މިދަރުސް ދެއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އައްޝައިޚް އަލީ ޒާހިރު އަބްދުލް މަންނާނު އެވެ.

މިދަރުސް އަޑުއެއްސެވުމަށް ގިނަ ފަރާތްތަކަކުން ހާޟިރުވުމަކީ އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ އެދުމެކެވެ.

1 ޚިޔާލު
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

  1. މީދިޔާ ގެ ވަސީލަތްތަށް ބޭނުން ކުރަންޖެހެނީ އިސްލާމްދީނުގެ މަތިވެރި ދަޢުވަތު އިންސާނުންނާއި ހަމަޔަށް ގެންގޮސްދީ މުސްލިމުންނަށް ނަސްރު ހޯދަ ދިނުމަށް، މިއަދު ޔަހޫދީ މީޑިޔާތަށް ބޭނުން ކުރެވެނީ މުސްލިމުންގެ އަގުވައްޓާލާ ނިކަމެތި ކުރުމަށާއި، އިސްލާމް ދީނުގެ ދައުވަތަށް ހުރަސް އެޅުމަށް!

މިލިޔުމަށް ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!