ރޯދައަށްހުރެ ލިޕްސްޓިކް ޖެއްސުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟

ސުވާލު:ރޯދައަށްހުރެ ލިޕްސްޓިކް ޖެއްސުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟

ޖަވާބު:

الحمدللهوالصلاةوالسلامعلىرسولاللهوعلىآلهوصحبه، أمابعـد

ރޯދަ އަށް ހުރެ ލިޕްސްޓިކް ޖެއްސި ނަމަވެސް ރޯދަ އެއް ނުގެއްލޭނެއެވެ. واللهأعلم

 

ޖަވާބު ދެއްވީ: ޑރ. މުޙައްމަދު ޢިޔާޟް ޢަބްދުއްލަޠީފް

މިލިޔުމަށް ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!