އެއާރޕޯޓް ޓަވަރުމަތިން ފުންމާލައިގެން މީހަކު ދަންޖެހިއްޖެ

ލިޔުނީ: އަލީ އަހްސަން

އެއާރޕޯޓް ޓަވަރުމަތިން ފުންމާލައިގެން މީހަކު ދަންޖެހިއްޖެއެވެ.

މީނާ ދަންޖެހިފައިވަނީ ކަރުގައި ވާގަނޑެއް އައްސައި ޓަވަރުން ފުންމާލައިގެންކަމަށް ހަބަރު ލިބެއެވެ. މިމީހާ ދަންޖެހިފައިވަނީ ރޭފަތިހުގެ ވަގުތެއްގައި ކަމަށް މިހާތަނަށް އެނގިފައިވެއެވެ. ދަންޖެހުނު މީހާއަކީ އެއާރޕޯޓްގައި މަސައްކަތް ކުރާ އިސްމާއިލް މުހައްމަދު ދީދީ އެވެ. މިހާތަނަށް މިމީހާ އާއި ބެހޭ މާބޮޑު މައުޟޫމާތެއް ލިބިފައެއްނުވެއެވެ.

More Photo

5 ޚިޔާލު
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

  1. މިމީހަކު މަރުވިތަ؟؟

  2. Subhan Allah! Mifadha amaluthakun aharumnege zuvanu jeelu rahkaatheri kuran vejje noon tho? Miknathah aamu vaan fashaifiyya dhen vaanee kihineh??

  3. އެއީ 26 އަހަރުގެ ޒުވާނެއްކަމަށް ޚަބަރުލިބޭ!

  4. އިންސާނާ ނެތުމުގެތެރެއިން އުފައްދަވައި ދުނިޔެއަށްފޮނުއްވައިފައި ވަނީ ބޭކާރުގޮތެއްގަެއްނޫނެވެ އަދިއަމިއްލަ ހަށިގަނޑަށް ގެއްލުންވާފަދައެއްވެސް ކަމެއްކުރުމަކީ އިންސާނާ ހެއްދެވިފަރާތުން ގަދަޔަށް މަނާކުރައްވައިފައިވާ ކަންކަމެވެ.
    މިއީހާދަހާވާ ވިސްނުމެއްނެތް މީހެކެވެ އޭނާއަށް މާތްﷲ ދެއްވި އަގުނުކުރެވޭވަރުގެ ގިނަ ނިޢުމަތްތަކުން އަމިއްލަޔަށް މަނާވެ ގަތީއެވެ
    ދުވަހަކު އެނބުރި އައުމެއްނުވާ ގޮވައްޗަށް ދިޔައީއެވެ އެކަމުގެ ގަދަފަދަ ވެގެންވާ އަޒާބު ނިކަންހުރެ އޭނާ ދެކޭނެއެވެ.

  5. Major thanks for the article post. Will read on…

މިލިޔުމަށް ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!