ވުޟޫގެ ގުނަވަނެއްގައި ފެންޖެހުން މަނާ ބޭހެއް އަޅައިފައިވާ ނަމަ ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް

ސުވާލު: ވުޟޫގެ ގުނަވަނެއްގައި ފެންޖެހުން މަނާ ކުރުވަނިވި ބޭހެއް އަޅައިފައިވާ ނަމަ ޢަމަލުކުރާނީ ކިހިނެއްތޯއެވެ؟

ޖަވާބު:

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
ވުޟޫގެ ގުނަވަނެއްގައި ފެންޖެހުން މަނާ ކުރުވަނިވި ބޭހެއް އަޅާފައިވާނަމަ ބޭސްގަނޑު މަތިން ފެންފޮހުން ހުއްޓެވެ. އެގޮތުން ފާރުގަނޑަށް ނުވަތަ ބޭސްގަނޑަށް ގެއްލުމެއް ވެދާނެ ކަމަށް ފެންނަ ކަމަށް ވަނީނަމަ ބޭސްގަނޑު މަތީގައި ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅުކޮޅެއް ނުވަތަ އެފަދަ އެހެން އެއްޗެއް އެޅުމަށްފަހުގައި އޭގެ މަތީ ފެން ފޮހެލުމުން ފުދޭނެއެވެ.
والله أعلم

މިލިޔުމަށް ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!