ރާއްޖޭގެ ފިހާރަތަކުގައި އާންމުކޮށް ވިއްކަން ހުންނަ ބާވަތެއްގައި ބަނގުރާ

ރާއްޖޭގެ ފިހާރަ ތަކުގައި އާންމްކޮށް ވިއްކަން ހުންނަ ބެޓީކްރޮކަރ ކޭކް މިކްސްއެއްގައި ބަނގުރާ ހުންނަ ކަމަށް އެކުންފުނިން ބުނެފިއެވެ.

އެ ބްރޭންޑްގެ ސުޕަރ މޮއިސްޓް ޕާޓީ ރެއިންބޯ ޗިޕް ކޭކް މިކްސްގައި އެކުލެވޭ 16000-40997 އަކީ ބަނގުރަލުގެ ބާވަތެއް ކަމަށް ބެޓީ ކްރޮކަރ އިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ކޭކް މިކްސް އުފައްދާ ކުންފުނީގެ ފަރާތުން ކޮށްފައިވާ އީމެއިލްގެ ސްކްރީން ޝޮޓެއް

އެކުންފުނީގެ ކަސްޓަމަރ ސާވިސްއަށް އީމެއިލްކޮށްގެން މި މައުލޫމާތު ހޯދާފައިވަނީ ދިވެހި އާންމު ރައްޔިތެކެވެ. މައުލޫމާތު ހޯދި ފަރާތުން ދިއިސްލާމަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ވިދާޅުވީ ކޭކް މިކްސް އުފައްދާ ކުންފުންޏަށް މައުލޫމާތު ހޯދުމަށް އީމެއިލްކުރީ އެބާވަތުގެ ކޭކް މިކްސްގައި ބަނގުރަލުގެ ބާވަތެއް އެކުލެވޭކަމަށް ލިބުނު މައުލޫމާތަކާއި ގުޅިގެން އެކަމުގެ ހަޤީގަތް ބެލުމުގެ ގޮތުން ކަމަށެވެ.

މިކަމާއި ގުޅިގެން ކަމާބެހޭ އެހެން އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ ބަހެއްވަނީ އަދި ލިބޭ ގޮތް ނުވެފައެވެ.

1 ޚިޔާލު
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

  1. Bala hama neynegeythee bake kurairu alcohol ge Asar nubunaane kan. Dhen konmes habareh lyanvegen liyefa oi eche. Thiyavure maarangalhuvees cough syrup ge vaahaka dhekinama

މިލިޔުމަށް ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!