ޝައިޚް ފަރީދުގެ ދަރުހެއް މިރޭ

އައްޝައިޚް އިބްރާހިމް ފަރީދު އަހުމަދުގެ ދަރުހެއް މިރޭ އޮންނާނެއެވެ.

ޝައިޚް ފަރީދުގެ ދަރުސް އޮންނާނީ މިރޭ 20:45 ގައި އަލިމަސް ކާނިވަލްގައެވެ.

މިރޭގެ ދަރުސްގެ މައުޟޫއަކީ “މަހްޝަރު ބިމުގައި” އެވެ.

މިލިޔުމަށް ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!