ރަހީނުކޮށްފައިވާ މީހުން ސަލާމަތްކުރެވުމުން ޤަތަރުގެ އަމީރަށް ހަމާސްއިން މަރުހަބާ ކިޔައިފި

އިރާޤު ސިފައިން ރަހީނުކޮށްފައިވާ ޤަތަރުގެ 26 ރައްޔިތަކު ސަލާމަތްކޮށް އެނބުރި ޤައުމަށް ގެނައުމާއެކު ހަމާސްގެ ފަރާތުން ޤަތަރުގެ އަމީރަށް މަރުހަބާ ކިޔައިފިއެވެ.

މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ޤަތަރު ނިއުސް އޭޖެންސީއިން ހާމަކޮށްފައިވަނީ ހަމާސްގެ ސިޔާސީ ބިއުރޯގެ ޗެއަރމަން ޚާލިދު މިޝައަލް ހޮނިހިރުދުވަހު ފޯނުން ޤަތަރުގެ އަމީރު ޝައިޚް ތަމީމް ބިން ހަމަދު އަލްޘާނީ އަށް ގުޅުއްވާ ރަހީނުކުރެވުނު ޤަތަރުގެ ރައްޔިތުން ސަލާމަތް ކުރެވުމުގެ ސަބަބުން މަރުހަބާ ކިޔާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އިރާޤުގައި ރަހީނުކުރެވުނު ޤަތަރުގެ 26 ރައްޔިތަކު ސަލާމަތްކޮށް ޤަތަރަށް ގެނެސްފައިވަނީ މިދިޔަ ހުކުރުދުވަހުއެވެ.

މިލިޔުމަށް ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!