ރެނދުލި ތަށިމުށިތައް ނަގައި އާ މާބްލް ޖަހައިފި

  • ފޮޓޯ: ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީ

އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ މާބުލްޖެހި ސަރަހައްދުގައި ޖަހާފައިވާ ތަށިމުށިތަކުގައި ރެނދުލުމުގެ ސަބަބުން އެތަނުގައި އައު މާބުލް ޖަހައި އާއްމުންނަށް ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ ޑިޒައިން ހަދާފައި ހުރި ސަރަހައްދުގައި މާބްލް ޖަހައި ނިންމާފައިވާ ކަމަށާއި އެ ތަނުގައި މާބްލް ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ކުރީ އެމިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒަފުން ކަމަށެވެ.

އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ ވަށައިގެންވާ ސަރަހައްދުގައި މާބުލްޖަހައި އެތަން މިދިޔަ ރޯދަމަހަށްވަނީ ބޭނުންކުރަން ފަށާފައެވެ. މާބުލް ޖެހުމުގެ މަޝްރޫއުއަށް ސަރުކާރުން ތިން މިލިއަން ރުފިޔާ ހޭދަކޮށްފައިވާއިރު ޗައިނާއިން ގާތްގަނޑަކަށް 1.14 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ މާބްލް ދީފައިވެއެވެ.

މިލިޔުމަށް ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!